• FARMAGULATÖR LIQUID

    Those humats are fixed in the formulation and it is synergistic combination of Humic, Ulvic, Fulvic and Humatomelanic acids.

    details >
  • BEVITORAL DRY

    BEVITORAL DRY is used in the poultry and livestock against the deficiencies of the B group vitamins and K3 and also against the defects which can be occurred because of their deficiencies.

    details >
FARMAVET EDITOR
EDITOR'S NOTE
Updating this page read more >
Copyright 2012 | All rights reserved.
Subscribe for our newsletter :    

İHRACAT POTANSİYELİ BULUNAN VE İTHAL İKAME EKSTRATLARIN BÜNYEMİZDE ÜRETİLMESİ PROJESİ
Projemizin genel amacı; mevcut durumda ithal ettigimiz ve ürünlerimizin içeriğinde kullandığımız ekstraktların yerli olarak bünyemizde üretilmeye başlanması için gerekli alt yapının oluşturulması ile ithalatın önüne geçilmesi, ürünlerimizin hem kalite hem de fiyat rekabeti için özellikle yurtdışı pazarda daha rahat rekabet etmesi, bu ekstraktları bünyemizde üretmeye başlamamız ile ürün çeşitliliğimizin artması, böylece hem firma gelirimizin hem de ihracatımızın artmasıdır.