FARMASAFE PLUS&ZYME


Kategori

Kanatlı, Domuzculuk, Probiyotikler


Tanımı

Farmasafe© Plus&Zyme multienzim ile desteklenmiş bir probiyotik üründür.