BACTİFARM SP LİKİT

BACTIFARM SP®; bakteriyel üremeyi önleyen bir yem katkı maddesidir. Salmonella inhibitörü, antibakteriyel ve aynı zamanda asit düzenleyicidir.
 
BACTIFARM SP®nin bileşiminde formik asit, asetik asit, laktik asit, sodyum formiyat vardır. Likit formdadır. Likit formunun taşıyıcısı sudur.
 
Bileşiminde ne kanatlı barsak florasını steril hale getirebilen sorbik asidi ne de topaklaşmalara neden olabilen serbest organik asitlerin kalsiyum tuzlarını içerir, dolayısıyla tamamen homojendir.
 
ÖZELLİKLERİ:
 
 BACTIFARM SP®’nin bileşiminde de bulunan formik asit ve tuzları özellikle Salmonella spp. etkenlerinin ve gram (-) bakterilerin yok edilmesinde kullanılan en güçlü ajanlar olarak bilinirler.
 
Bactifarm Likit su ile de kullanılarak içme sularının 4-5 pH düzeylerinde tutulması ve de olası bakteriyel bulaşıklıkların giderilmesi sağlanabilir.
 
AVANTAJLARI ve FAYDALARI:
Bileşiminde bulundurduğu organik asitler sayesinde hızlı ilk etkiyi oluşturur. Rekontaminasyonları önlemede uzun süreli koruyucu etkisi vardır. Bileşiminde bulunan asit tuzları sayesinde saf organik asitlerden oluşmuş bir üründen daha az uçuculuk ve daha uzun süreli kalıcı etki gösterme özelliğine sahiptir. Etkisi kanatlının sindirim sisteminde de uzun süre devam eder. Performans üzerinde olumlu etkileri vardır. Kullanımı ekonomik ve maliyet karşılayıcıdır. Yemin tadını bozmaz ve yem tüketimini olumsuz yönde etkilemez. Geniş emniyet marjına sahip olup, tüm yem hammaddeleri ve katkı maddeleriyle geçimlidir. Yararlı bakterilerin gelişimini etkilemez. Güvenli bir kullanıma sahiptir. Makineler için nonkorrozif özelliktedir. Kullanımı için özel ekipmana ihtiyaç yoktur.
 
BACTIFARM®’ IN UYGULAMA ALANI ve UYGULAMA ŞEKLİ:
 
UYGULAMA ALANI:
 
Hayvan yemlerinde ve yem hammaddelerinde Salmonella spp. ve diğer gram (-) bakterileri öldürmek, kanatlıları kaynağı yem olmayan rekontaminasyondan korumak amacıyla kullanılır.
 
Ayrıca içme sularının PH sını ayarlamak ve olası kontaminasyonları gidermek için kullanılır. Özellikle kanatlı içme sularının 4-5 ph civarlarına düşürülebilmesi gerek olası hastalıkların önlenmesinde, gerekse performansın olumlu yönde etkilenmesinde büyük rol oynar.
 
UYGULAMA ŞEKLİ:
 
Bactifarm Likit yeme, binaya ya da altlığa püskürtülerek kullanılır.
 
KULLANIMI ve DOZAJI:
 
Üretimde kullanılan tüm hammaddelerin biyolojik kontrolleri yapıldıktan sonra; hammaddelerin içerdiği mikroorganizma durumuna göre yemlerde, günlük civcivden kesime kadar aşağıda önerilen oranlarda BACTIFARM® Likitkullanılmalıdır (Tablo 1)
 
Tablo 1: BACTIFARM® Likit’in yemlerde kullanım oranları.
 
 
BACTIFARM®Likit İçin Dozaj
Normal yemlerde
(Silo ve yem fabrikası hijyen programlarıyla beraber rutin mikrobiyal kontrol yapılan yemlerde)
1.5 kg/ton
 
Duyarlı yemlerde
2 kg/ton
Bulaşık yemlerde
3 kg/ton
Hayvansal kökenli yem hammaddelerinde
4 kg/ton
Kontamine yemlerde     
(Laboratuar bulgularıyla kontaminasyon tespit edilmiş yemlerde)
6 kg/ton
Balık unundaki dekontaminasyonda (Laboratuar bulgularıyla ağır kontaminasyon tespit edilmiş yemlerde)
10 kg/ton
 
Bactifarm® SP Likit içme sularının ph ayarlaması için 1000 litre suya 1000 cc dozunda katılarak kullanılır.
 
Sunum Şekli:
 Bactifarm®SP Likit; 1, 5, 25 litrelik plastik bidon ambalajlardadır.
Copyright 2011 | Tüm Hakları Farmavet Yem Katkıları'na aittir.
E-Bültenimize kayıt olun :