FARMAFERT LOĞUSA-21


Category

Ruminant, Pelet Çiftlik Ürünleri


Tanımı

Propilen Glikol, by-pass ve magnezyumun melasla sinerjistik formülasyonu yeni doğum yapan loğusa ineklerin laktasyona alıştıtılmasını kolaylaştırır.