FARMASACC


Category

Ruminant, Verim Arttırıcılar – Bağışıklık Destekleyiciler


Tanımı

Saccharomyces Cerevisae’nin 1×10 9 miktarında aktiviteye sahip güçlü bir canlı maya ürünüdür.