FARMASACC BT


Category

Ruminant, Verim Arttırıcılar – Bağışıklık Destekleyiciler


Tanımı

Saccharomyces Cerevisiae’ nin 2×1010 miktarında aktiviteye sahip güçlü bir canlı maya ürünüdür.