FARMAZYME 2575


Category

Kanatlı, Domuzculuk, Yem Enzimleri


Tanımı

Farmazyme 2575, yoğunluk olarak Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale ve değirmencilik yan sanayi ürünlerin kullanıldığı rasyonlar için hazırlanmış enzim kombinasyonudur. Farmazyme 2575 Arpa, Buğday, Çavdar gibi tahılların ve bunların yan ürünlerinde(kepek, razmol gibi) yüksek miktarlarda bulunan nişasta yapısında olmayan polisakkaritlerden β- Glukanlar, ksilanlar ve selülozu hidrolize ederek hem bu hammaddelerin daha iyi sindirimini hem de ekstra enerjinin açığa çıkmasını sağlar.