FARMAZYME FİTAZ


Category

Kanatlı, Domuzculuk, Yem Enzimleri


Tanımı

Farmazyme FİTAZ, karma yemlerde fitat yapısındaki fosfordan yararlanmayı arttırarak dışarıdan ekstra fosfor katılımını azaltmak, fitatlara bağlı protein ve aminoasitlerin serbest hale geçmesini sağlayarak proteinlerden daha fazla yararlanmayı ve dışkı ile atılan fosforu ve buna bağlı olarak çevre kirliliğini azaltmak amacıyla kullanılır.