FARMAZYME LAYER FM


Category

Kanatlı, Domuzculuk, Yem Enzimleri


Tanımı

Farmazyme Layer, yumurtacı hayvanların rasyonuna uygun olarak hazırlanmış enzim kombinasyonudur. Özellikler ham madde fiyatlarından kaynaklanan değişimlerden dolayı rasyonda ATK kullanımı ile gelebilecek NOP’ler hesaplanarak hazırlanmış formüldür. Fitaz ile desteklenmiştir. Farmazyme LAYER FM, Mannanaz enzimi ilave edilerek oluşturulmuş formülasyondur.