FARMAZYME MULTIMIX FM


Category

Kanatlı, Domuzculuk, Yem Enzimleri


Tanımı

Farmazyme MULTIMIX F ve MULTIMIX FM, karma yemlerin tümünde NOP’lerin anti besinsel özelliklerini elimine etmek için hazırlanmış, Fitaz ile desteklenmiş, tüm rasyonlarda kullanılabilecek enzim kombinasyonudur. Farmazyme Multimix FM, Mannanaz enzimi ilave edilerek oluşturulmuş formülasyondur.