FARMAZYME PRO XP


Category

Kanatlı, Domuzculuk, Yem Enzimleri


Tanımı

Farmazyme PRO XP, rasyonlardaki protein kaynaklarının daha iyi sindirilmesi için saf proteaz enzimini içeren formülasyondur.