LAKTOFAT PELET


Category

Ruminant, Pelet Çiftlik Ürünleri


Tanımı

Süt-besi sığırları ile koyun-keçiler için vitamin mineral desteği sağlar.