TOXIFARM©DRY


Category

Balıkçılık, Yem Koruyucuları


Tanımı

TOXIFARM DRY® yem ve yem hammaddelerindeki mikotoksinlerin inaktivasyonlarıyla eliminasyonları için kimyasal yolla aktivasyon gösteren toz bir üründür.
Amonyum tuzları ve hidratize edilmiş sodyum kalsiyum alimino silikatların sinerjistik bileşiminden oluşur.
ETKİ ETTİĞİ TOKSİNLER: Aflatoksinler / Okratoksinler / T-2 Toksini / Zearalenone / Patulina