Nesilden nesile

Değerlerimiz 7 temele dayanır:

Yüksek kalite odaklı olmak, Güvenilirlik, Yenilikçilik, Müşteri Odaklılık, Çevreye Saygı, İnsana Değer Vermek, Bilime inanmak.

Sorumluluğumuz bilimsel gerçeklerden ödün vermemektir.

Farmavet International tüm dünyadaki yem fabrikalarına, işlenmiş et üretim tesislerine, hayvan yetiştiricilerine ve veteriner kliniklerine ürettiği ürünleri tedarik etmekle kalmayıp, bilimin en yakın takipçisi olarak, güncel gelişmelerden tüketicilerini haberdar etmeyi bir görev olarak üstlenmiştir. Her çeşit ticari hayvan için en kaliteli yem ve su katkılarını doğa dostu yöntemlerle üreterek yarattığı yaklaşık 35 yıllık bu geleneği korumaktadır.

Ürettiği yüksek kaliteli ürünlerle Bilim – Sağlık – Değer zincirinin önemli bir halkası olması Farmavet International’ı motive etmektedir. Ortadoğu, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika Kıtaları ve Okyanusya’da önde gelen bir yem ve su katkıları firması olmak şirketin temel hedeflerindendir..

Bu sebeple; Farmavet International 1990’lı yılların ortasından beri ulusal ve uluslararası seminer ve sempozyumlar düzenlemektedir.

Farmavet International, sivil toplum örgütlerine maddi ve manevi destek olmayı görev edinmiştir.